Våra trivsel- och medlemsregler

Respekt
Alla vill vi trivas och ha det trevligt på gymmet. Använd ditt sunda förnuft. Respektera dina medtränande och var trevliga mot varandra.
• Onödigt kastande med redskap accepteras inte.
• Vi förutsätter att ALLA hjälps åt att hålla ordning på vikter och redskap och återställer dem till sin rätta plats!
• Håll en rimlig ljudnivå!
• Endast Gym Vetlandas personal får träna medlemmar på Gym Vetlanda AB.
• Foto och filmning av andra personer i gymmet utan hänsyn är inte okej och kan leda till avstängning.
- Kontakta personal och fråga om lov om du skulle vilja spela in en video eller fota.
- Fotografering i omklädningsrummen är förbjudet om du inte är ensam.

 

Om medlem ej rättar sig efter ovan- och nedanstående regler har GYM Vetlanda rätt att stänga av medlemmen med omedelbar verkan!


Hygien
Se till att det alltid ser rent och snyggt ut efter dig. Detta inkluderar att ställa tillbaka dina vikter, hantlar och övriga redskap efter användning. Med andra ord, lämna det så som du vill finna det. Torka av maskiner, bänkar och övrigt med microduk och rengöringsspray efter användning. Microduk och sprayflaskor finns i lokalen.


Felanmälan
Om något på gymmet går sönder eller om du upptäcker trasig utrustning ber vi dig kontakta receptionen alternativ sända ett mejl till info@gymvetlanda.se. Vår målsättning är att laga maskiner som går sönder så fort som möjligt, så hjälp oss gärna genom att hålla ögonen öppna.


Barn
Barn som medtages till gymmet får inte röra sig fritt i gymmet av säkerhetsskäl. Du har ansvar för ditt barns säkerhet i gymmets lokaler. Ditt barn får gärna leka i vårt barnrum, men det är inte vi som ansvarar för ditt barn. Barnvagnar (m. rena hjul) får endast tas med dagtid på grund av säkerhets- och trängselskäl.


Ungdomsträning
Hos oss får du börja träna vid 12 års ålder med förälder, eller om du gått vår nybörjarkurs. Regeln gäller fram tills du är 15 år.


Droger
GYM Vetlanda AB har nolltolerans mot droger. Detta gäller såväl dopningspreparat som andra droger (narkotika, alkohol etc). Vi är anslutna till Rena Gym, med rätt att testa er.


Klädsel, värdesaker
Ha alltid träningskläder på dig vid träning i gymmet. Ta alltid av dig ytterskorna vid entrén där skoställ finns. Använd endast inomhusskor hos oss. Jackor och väskor ska förvaras i omklädningsrummen. GYM Vetlanda AB ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter.

 

Olycksfall
GYM Vetlanda AB ansvarar inte för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande.Utrymning vid brand
Som medlem ska du ta del av den utrymningsinformation som finns på våra anläggningar. Ta för vana att studera utrymningsplanerna och titta efter närmaste nödutgång.


Medlemskap
Alla medlemmar registreras i en databas. För att säkerställa identitet har medlem genom medlemskapet accepterat att foto på medlem kopplas ihop med andra personfakta. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering och tillåter även GYM Vetlanda AB:s samarbetspartners att informera om förmånliga erbjudande. Det åligger alla medlemmar att ta del av och följa gällande trivselregler. Medlem skall även följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av GYM Vetlanda ABs personal. Ett medlemskap kan betalas via autogirodebitering. Om medgivandet upphör innan medlemskapets utgång är medlemmen förpliktigad att betala kvarstående summa kontant.


Gym-Passerkort
Passerkort som tilldelats medlemmen, skall användas för inpassering till gym/pass varje gång en medlem besöker GYM Vetlanda AB. Medlem får inte släppa in icke medlem.
I grova fall av regelbrott, som t ex utlåning av passerkort till obehöriga sker omedelbar avstängning och ingen återbetalning görs. Personal på GYM Vetlanda AB utför medlemskontroller för att kunna identifiera dig, därför ska du alltid ha med dig ditt medlemskort/tagg när du tränar hos oss.


Kameraövervakning
På GYM Vetlanda sker kameraövervakning som en garanti för din trygghet och säkerhet. Lagring av median sker för att möjliggöra efterkontroll på händelser som uppmärksammas eller anmäls. I grova fall av regelbrott, som t ex stöld eller filmning av tränande utan deras vetskap, sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller startavgift.
Vid entré till gym/passlokalen används kameraövervakning med ansiktsigenkänning som samkörs mot passersystemet. Endast betalande medlemmar får vistas på gymanläggningen.

 

Känn dig varmt välkommen till vårt gym 😊!

 

 

Senast uppdaterad: