Våra priser -medlemskap

MEDLEMSKAP: Vid teckning av medlemskap hos oss får du tillgång till både GYM&PASS. Vi erbjuder våra medlemmar ett flertal olika medlemskap. För att tillgodose allas olika träningsbehov

Typ av kort Studerande Vuxen Pensionär

GYM+PASS
(Autogiro)
Gäller i minst 12 månader, därefter
1 månads uppsägningstid.

339kr 399kr 339kr

GYM+PASS
(Autogiro)
Obundet - 2 mån uppsägning


379kr 449kr 379kr

GYM+PASS halvårskort

2274kr 2694kr 2274kr

GYM+PASS 12 månader

4069kr 4788kr 4069kr
Klippkort 10ggr
(Giltigt i 6månader)
680kr 800kr 680kr
Engångsbesök 80kr 100kr 80kr
Passerkort 50kr 50kr 50kr

 

Senast uppdaterad: